Optimista
je
člověk,
který

sklon
vidět
a
posuzovat
věci
z

lepší
stránky.
Tato
vlastnost
se
označuje
jako
optimismus.
Podle
Eysenckovy
teorie
jsou
optimističtí
především
lidé,
které
označil
jako
sangviniky.
Optimismus
lze
pro
selektivní
upravování
paměti
považovat
za
neurologickou
poruchu.Vášeň
je
stupeň
emoce
(intenzivní,
dlouhodobá
emoce).
Obvykle
se
tím
míní
přilnutí
k
předmětu
vášně
(člověku,
myšlence,
věci,
popřípadě
hodnotě),
který
velice
výrazně
ovlivňuje
myšlení
a
jednání
jedince.
Je
zdrojem
energie,
vytrvalosti
a
vůle.Povinnost
označuje
to,
co
člověk

nebo
musí
udělat

protože
se
k
tomu
sám
zavázal
(smluvní
povinnost),

protože
mu
to
přikazuje
morálka
nebo
svědomí
(mravní
povinnost),

protože
mu
to
ukládá
jeho
náboženství
(náboženská
povinnost),

protože
to
plyne
z
jeho
stavu
nebo
profese
(stavovská
nebo
profesní
povinnost),

protože
mu
to
ukládá
zákon
nebo
jiný
platný
předpis
(zákonná
povinnost).